AvA Informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

Sligro Food Group houdt jaarlijks een Algemene Vergadering
voor haar Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is gehouden op 22 maart 2017 om 10.30 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 in Veghel. De data, oproep, agenda en andere stukken vindt u op deze pagina. Stukken van voorgaande vergaderingen vindt u hier.

Data

Aandeelhoudersvergadering 2017 en belangrijke data

Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) 22 maart 2017
Ex-dividend notering 24 maart 2017
Record Date 27 maart 2017
Betaalbaarstelling dividend 5 april 2017

Oproep

Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. zijn opgeroepen tot het bijwonen
van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke op woensdag
22 maart 2017
om 10.30 uur, Corridor 11, 5466 RB te Veghel heeft plaatsgevonden.

Hieronder is de oproep voor de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Oproep AvA 22 maart 2017
(526,8 kB)

Stemvolmacht en -instructie

HIeronder is de stemvolmacht- en instructie van de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Stemvolmacht- en instructie AvA 22 maart 2017
(250,6 kB)

Agenda

Hieronder is de agenda van de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Agenda AvA 22 maart 2017
(84,7 kB)

Presentatie AvA

Hieronder is de presentatie van de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Presentatie AvA 22 maart 2017
(3,6 MB)

Stemresultaten

Hieronder zijn de stemresultaten van de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Stemresultaten AvA 22 maart 2017
(205,7 kB)

Notulen

Hieronder zijn de notulen van de AvA van 22 maart 2017 te downloaden.

Download Notulen AvA 22 maart 2017
(207,7 kB)