Financiële informatie

Doelstellingen

Sligro Food Group heeft een aantal doelstellingen voor haar organisatie geformuleerd.

Hieronder worden de algemene doelstellingen, strategische doelstellingen, financiële doelstellingen en financieringsdoelstellingen weergegeven.

Algemene doelstellingen

 • Autonome omzetgroei van de Groep van gemiddeld 3% per jaar, te verhogen met groei door acquisities.
 • Met Foodservice in Nederland groeien naar een marktaandeel van 30%.
 • Met Foodservice in België een top 3 positie innemen in de Belgische markt als tweede thuismarkt.
 • Met EMTÉ in Nederland een onderscheidende positionering innemen in het supermarktlandschap.
 • Maximaal benutten van interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten.
 • Slagvaardig en permanent margemanagement in combinatie met kostenbeheersing.
 • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening, altijd vanuit maximale klantenbinding.

Strategische doelstellingen

 • Continu vernieuwen en verbeteren van de commerciële concepten, formules en distributiekanalen vanuit een omnichannel benadering.
 • Optimaliseren van het vestigingsnetwerk van Sligro en EMTÉ in Nederland, optuigen van een goede vestigingsstructuur voor Sligro in België.
 • Optimale synergie aan de achterkant en een eigen gezicht voor de commerciële formules aan de voorkant.
 • Concentratie op grootschalige activiteiten om onnodige complexiteit te vermijden.
 • Strakke en efficiënte operationele aansturing van de retail- en foodservicevestigingen.
 • Onderscheidende positionering richting regionale klanten door professionaliteit en schaalgrootte te combineren met de persoonlijkheid van een lokale partner in business: ‘Groot geworden door klein te blijven’.
 • Binden van klanten onder meer door middel van loyaliteitsprogramma’s, eventing, eigen merken, versassortimenten en unieke producten uit eigen productiekeukens.
 • Verder uitbouwen van het dienstenpakket richting de B-to-B klant in zowel Foodservice als Foodretail om hen in hun dagelijkse commerciële en operationele strijd te ondersteunen, zowel in onze fysieke omgeving als online.
 • Verdere versterking van deskundigheid, klantgerichtheid en ondernemende cultuur door permanente opleidingsprogramma’s voor medewerkers.
 • Continue bewaking van de typische Sligro Food Group Groen Bloed-cultuur in een steeds groter wordende organisatie.
 • Optimaal benutten van hét onderscheidende cultuurelement binnen ons bedrijf, onze medewerkers: deskundigheid, passie en de basis voor overtreffende klantgerichtheid.
 • Benutten van overnamemogelijkheden, mits deze aan onze criteria voldoen.

Financiële doelstellingen

 • Gemiddelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3% en het benutten van overnamekansen, als die zich voordoen.
 • De nettowinstontwikkeling dient ten minste gelijke tred te houden met de omzetontwikkeling.
 • – Reguliere dividenduitkering van circa 60% van de winst over het boekjaar. Daarenboven een variabel dividend dat de financiële positie weerspiegelt.

Financieringsdoelstellingen

 • Voorzien in financiering door gebruik te maken van lange en korte termijn leen- en kredietfaciliteiten, waarbij een ruime marge ten aanzien van de daarbij gestelde financieringsconvenanten wordt aangehouden.
 • Alleen indien, als gevolg van (majeure) acquisities, de gewenste marge ten aanzien van de financieringsconvenanten onvoldoende is, kan ook door uitgifte van aan delen in financiering worden voorzien.
 • Beperken van het werkkapitaal tot maximaal 10 dagen van de omzet.