Financiële informatie

Kerngegevens

De kerngegevens van Sligro Food Group vertellen u meer over het resultaat, het vermogen en de gegevens per aandeel in het afgelopen jaar en het jaar daarvoor.

Kerngegevens

(bedragen x € miljoen)
2016 2015

Resultaat

Omzet 2.813 2.670
Bruto bedrijfsresultaat (vóór afschrijving en amortisatie, ebitda) 156 160
Bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita) 112 122
Bedrijfsresultaat (ebit) 87 103
Winst over het boekjaar 73 81
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 153 140
Vrije kasstroom 72 78
Voorgesteld dividend 57 52

Vermogen

Eigen vermogen 627 606
Netto rentdragende schuld 60 26
Totaal vermogen 1.215 1.071

Medewerkers

Jaargemiddelde (fulltime) 6.571 6.068
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 272 253

Verhoudingsgetallen

Toename omzet t.o.v. voorgaand jaar in % 5,4 3,8
Toename winst t.o.v. voorgaand jaar in % (9,1) 17,4
Brutowinst (in % van de omzet) 22,9 23,2
Bruto bedrijfsresultaat (in % van de omzet) 5,6 6,0
Bedrijfsresultaat voor amortisatie (in % van de omzet) 4,0 4,6
Bedrijfsresultaat (in % van de omzet) 3,1 3,8
Winst over het boekjaar (in % van de omzet) 2,6 3,0
Rendement in % gemiddeld eigen vermogen 11,9 13,7
Bedrijfsresultaat in % gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 12,6 15,7
Netto rentedragende schuld/ebitda in % 38,4 16,2
Eigen vermogen in % van het totaal vermogen 51,6 56,6

Gegevens per aandeel van € 0,06 nominaal

Aantal uitstaande aandelen (ultimo jaar x miljoen) 43,9 43,8
Eigen Vermogen (bedragen x €) 14,29 13,84
Winst (bedragen x €) 1,67 1,84
Voorgesteld dividend (bedragen x €) 1,30 1,20
Beurskoers ultimo (bedragen x €) 33,08 33,30

Hieronder kunt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)