Financiële informatie

Meerjarenoverzicht

Hieronder ziet u in een meerjarenoverzicht de historische financiële data en gegevens per aandeel. De afgelopen drie jaar worden weergegeven. Een uitgebreider meerjarenoverzicht treft u aan in het excelbestand op deze pagina, dat u tevens kunt downloaden.

Meerjarenoverzicht

(bedragen x € miljoen)
2016 2015 2014

Resultaat

Omzet 2.813 2.670 2.572
Bruto bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (ebitda) 156 160 149
Bedrijfsresultaat voor amorisatie (ebita) 112 122 106
Bedrijfsresultaat (ebit) 87 103 89
Vrije kasstroom 72 78 78
Winst over het boekjaar 73 81 69
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 153 140 147
Voorgesteld dividend 57 52 48

Vermogen

Eigen Vermogen 627 606 570
Netto geïnvesteerd vermogen 719 660 651
Totaal vermogen 1.215 1.071 1.012

Medewerkers

Jaargemiddelde (fulltime) 6.571 6.068 5.834
Personeelskosten 272 253 239

Investeringen

Netto-investeringen 80 60 60
Afschrijvingen 42 38 40

Verhoudingsgetallen

Toename omzet in % 5,4 3,8 2,9
Toename winst in % (9,1) 17,4 1,5
Brutowinst in % omzet 22,9 23,2 23,2
Bedrijfsresultaat in % omzet (ebitda) 5,6 6,0 5,8
Ebita in % omzet 4,0 4,6 4,1
Ebit in % omzet 3,1 3,8 3,5
Winst in % omzet 2,6 3,0 2,7
Rendement gemiddeld eigen vermogen 11,9 13,7 12,0
Bedrijfsresultaat in % gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 12,6 15,7 13,8
Eigen vermogen in % totaal vermogen 51,6 56,6 56,3
Omzet per medewerker (x € 1.000) 428 440 441
Personeelskosten per medewerker (x € 1.000) 41 42 41

Gegevens per aandeel van € 0,06 nominaal (bedragen zijn x 1 €)

Aantal uitstaande aandelen (x miljoen) 43,9 43,8 43,7
Eigen vermogen 14,29 13,84 13,05
Winst 1,67 1,84 1,58

Voorgesteld dividend 1,30 1,20 1,10
waarvan variabel dividend 0,30 0,30 0,30

Volledig meerjarenoverzicht

Het volledige meerjarenoverzicht vindt u in het excelbestand financiële kengetallen Sligro Food Group. Dit bestand kunt u hieronder downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)