Financiële informatie

Schuldpositie

De onderstaande tabel geeft de langlopende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen weer.

De bedragen in de tabel zijn x € miljoen

Schuldpositie

Langlopende verplichtingen Resterende looptijd (jaren) 2016 2015
3,55% USD 75 mln-lening (Bullet) 1 71 69
4,15% USD 75 mln-lening (Bullet) 4 71 69
1,33% € 30 mln-lening (Bullet) 6 30
Leaseverplichtingen 2
Totaal 174 138
Aflossingsverplichting binnen 1 jaar 71
Leningen langer dan 1 jaar 103 138
Aflossingsverplichting na 5 jaar 30

Het overzicht financiële kengetallen Sligro Food Group kunt u hieronder downloaden.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group
(45,5 kB)