Ambities en doelstellingen

Ambities

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema’s waarvan wij van mening zijn dat daar onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen: de mens, het milieu en het assortiment.

Per kernthema hebben wij onze kwalitatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd. Op de pagina's De mens, Het milieu en Het assortiment beschrijven we de ontwikkelingen.

De mens

Wij willen onze medewerkers en hun gezinnen een uitdagende, inspirerende en veilige werkomgeving bieden. Wij willen een actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving waarin wij direct of indirect betrokken zijn.

Respect

Respect voor alle stakeholders is onderdeel van ons MVO-beleid. Dit respect uit zich onder andere in transparante communicatie met klanten, over producten en ook over het oplossen van problemen.

Klanttevredenheid is voor ons een manier om te meten of klanten erkennen dat Sligro Food Group op een goede manier met klanten omgaat. Daarom hebben we ons ten doel gesteld om onze Net Promotor Score (NPS) te blijven verbeteren.

Het milieu

Wij willen een voortrekkersrol vervullen waarbij ons respect voor het milieu ons voortdurend dwingt om met lef en verstand innovatief te zijn, met maatschappelijk en economisch rendement in balans. Daarbij zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap.

CO2-uitstoot

Om onze inspanningen inzichtelijk te maken berekenen wij onze CO2-uitstoot berekend.

Om deze om te relateren aan de groei van ons bedrijf de komende jaren, geven wij deze CO2-uitstoot weer als percentage van de omzet. Tussen 2010 en 2020 streven we naar een reductie van onze CO2-uitstoot als percentage van de omzet met 20%. Ofwel 20-20.

Schema: CO2-uitstoot als percentage van de omzet (gram/euro)

De CO2-grafiek geeft de CO2-uitstoot aan in relatie tot de omzet uitgedrukt in gram CO2-equivalenten/Euro omzet.

De uitstoot CO2 ten opzichte van de omzet is in 2016 weer verder omlaag gegaan. Na 6 jaar is een verbetering gerealiseerd van 17,4% ten opzichte van 2010. De doelstelling is om in 2020 een relatieve verbetering te realiseren van 20% CO2 uitstoot ten opzichte van 2010.

Het assortiment

Het is onze verantwoording onze klant te ondersteunen en te motiveren bij het maken van zijn duurzame en gezonde keuzes. Met ons unieke eerlijk & heerlijk concept, gelanceerd in 2010, zetten we duurzaam assortimentsaanbod nadrukkelijk op de kaart. Onze doelstelling is om in 2020 met ons duurzame assortiment een omzetaandeel van 10% te realiseren.