Kernthema's

Kernthema's

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema's waarvan wij van mening zijn dat daar onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment'.

Per kernthema 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment' hebben we kwalititatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd.

Borging

Al een aantal jaren werken wij met een MVO-Stuurgroep. De samenstelling van deze Stuurgroep is afgestemd op de kernthema's die wij voor Sligro Food Group geformuleerd hebben en de leden dragen binnen Sligro Food Group eindverantwoordelijkheid op deelgebieden.

MVO-Stuurgroep
De MVO-Stuurgroep als geheel maakt beleidsmatige keuzes en de individuele leden borgen binnen hun vakgebied de operationele uitvoering. De MVO-Stuurgroep staat onder leiding van de directievoorzitter van Sligro Food Group. De voortgang van onze duurzaamheidontwikkeling wordt geagendeerd en gepresenteerd tijdens vergaderingen van de Ondernemingsraad, directie en Raad van Commissarissen. Ook in het maandelijkse medewerkersmagazine 'sliM' van Sligro Food Group wordt gepubliceerd over onze duurzaamheidsactiviteiten en op het intranet.