Visie op MVO

Visie op MVO

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfseconomisch rendement hand in hand.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoon bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Dat komt voort uit de kern van ons beursgenoteerd familiebedrijf. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst.

Tot de meerwaarde van Sligro Food Group rekenen we niet alleen puur financiële prestaties. Naast financieel resultaat spelen thema’s op het gebied van (voedsel) veiligheid, energie, milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken, voor ons een grote rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen past in onze integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

Eén bedrijf, één beleid

Als centraal gestuurde organisatie hanteren wij één duurzaamheidsbeleid voor de Groep. Onze kernthema’s, ambities en doelstellingen gelden daarom voor onze activiteiten zowel in Nederland als in België. De weg er naar toe en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven kan per land of bedrijfsonderdeel wat verschillen.

Stakeholderdialoog

Wij merken dat onze transparante en heldere duurzaamheid keuzes prikkelen en uitnodigen tot een gesprek. Klanten vragen ons te helpen bij het maken van hun duurzame keuzes in ons assortiment. Ook voor ons is dit van grote waarde. Door te luisteren vergaren we inzicht in de verwachtingen en behoeften van onze klanten. Ook terug in de keten worden samen met onze leveranciers stappen gezet. Die samenwerking gaat steeds vaker verder dan het klassieke vraag en aanbod op productniveau. De dialoog gaat meer en meer over afstemming en samenwerking, bijvoorbeeld over duurzamere verpakkingen, slimmere logistiek en gezamenlijke marktaanpak met als doel om de balans tussen economisch en maatschappelijk rendement te verbeteren. Onze actieve lidmaatschappen van vele organisaties, zowel binnen de branche als meer maatschappelijk, en de bestuurlijke verantwoording die wij daarin nemen, verbreden onze stakeholderdialoog en beïnvloedingscirkel aanzienlijk.

Download Lidmaatschappen en bestuurlijke betrokkenheid 2016
(117,8 kB)

MVO-certificaat

Wij hebben twijfels bij de écht toegevoegde waarde in de praktijk van MVO-certificeringen. Diezelfde praktijk leert ons echter ook dat met name onze grotere foodserviceklanten houvast zoeken bij een kwalificatiemodel. Om in die behoefte te voorzien beschikken wij over een FIRA ‘brons-registratie’. Dit betekent dat wij onze MVO-prestaties en toekomstplannen met andere bedrijven delen via het FIRA Platform.

FIRA is een organisatie welke MVO-informatie van bedrijven en instellingen verifieert. Op deze manier maakt zij MVO bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens. Via het FIRA Platform - een digitaal register - maken bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie. Het platform telt meer dan 2300 profielen.

Bekijk het FIRA-certificaat van Sligro Food Group op de pagina MVO Publicaties op deze website.