Markt

Marktontwikkelingen

De lange termijntrend in de markt is dat foodservice het wint van foodretail.

Dit hangt onder andere samen met de toename van de welvaart, een toename van het aantal kleine huishoudens, de vergrijzing, extra aandacht voor vrije tijd en recreatie, alsmede veranderende eetpatronen.

Aantrekkende economie

De economie bevindt zich weer in een groeifase en dat vertaalt zich in een verbetering van de werkgelegenheid en een toename van het consumentenvertrouwen.

Zowel in Nederland als België zagen we groei in onze afzetmarkten. Dat was grotendeels inflatie en prijsgedreven, maar er was ook sprake van volumegroei.

Wij verwachten dat ook in 2018 sprake zal zijn van groei, in vergelijkbare mate met het afgelopen jaar.