Organisatie

Raad van Commissarissen

De commissarissen van Sligro Food Group gelden als onafhankelijk volgens de best practice bepalingen van artikel III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Op deze foto staat dhr. Nühn (vierde van links) maar hij is afgetreden in maart 2017. Zijn opvolger, de heer G. van de Weerdhof ontbreekt op deze foto.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group is samengesteld uit vijf personen en heeft een profielschets vastgesteld.

Profielschets

In de profielschets is vastgelegd hoe de gewenste samenstelling, omvang van de Raad van Commissarissen, alsmede de voor Sligro Food Group gewenste kennis en ervaring van de individuele commissarissen is.

Rooster van aftreden

Commissarissen van Sligro Food Group moeten conform een rooster aftreden en hebben de mogelijkheid om opnieuw benoemd te worden.

Commissies

Audit commissie
De Audit commissie bestaat uit de commissarissen de heer Kamps (voorzitter) en mevrouw van Leeuwen.

Remuneratie- en Benoemingscommissie
De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de commissarissen de heer Karis (voorzitter) en de heer Rijna.