Strategie

Doelstellingen

Het maximaal benutten van interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten zijn belangrijke doelstellingen van Sligro Food Group.

Hieronder worden de algemene doelstellingen, strategische doelstellingen, financiële doelstellingen en financieringsdoelstellingen weergegeven.

Algemene doelstellingen

 • Autonome omzetgroei van de Groep van gemiddeld 3% per jaar, te verhogen met groei door acquisities.
 • Met Foodservice in Nederland groeien naar een marktaandeel van 30%.
 • Met Foodservice in België een top 3 positie innemen in de Belgische markt als tweede thuismarkt.
 • Met EMTÉ in Nederland een onderscheidende positionering innemen in het supermarktlandschap.
 • Maximaal benutten van interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten.
 • Slagvaardig en permanent margemanagement in combinatie met kostenbeheersing.
 • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening, altijd vanuit maximale klantenbinding.

Strategische doelstellingen

 • Continu vernieuwen en verbeteren van de commerciële concepten, formules en distributiekanalen vanuit een omnichannel benadering.
 • Optimaliseren van het vestigingsnetwerk van Sligro en EMTÉ in Nederland, optuigen van een goede vestigingsstructuur voor Sligro in België.
 • Optimale synergie aan de achterkant en een eigen gezicht voor de commerciële formules aan de voorkant.
 • Concentratie op grootschalige activiteiten om onnodige complexiteit te vermijden.
 • Strakke en efficiënte operationele aansturing van de retail- en foodservicevestigingen.
 • Onderscheidende positionering richting regionale klanten door professionaliteit en schaalgrootte te combineren met de persoonlijkheid van een lokale partner in business: ‘Groot geworden door klein te blijven’.
 • Binden van klanten onder meer door middel van loyaliteitsprogramma’s, eventing, eigen merken, versassortimenten en unieke producten uit eigen productiekeukens.
 • Verder uitbouwen van het dienstenpakket richting de B-to-B klant in zowel Foodservice als Foodretail om hen in hun dagelijkse commerciële en operationele strijd te ondersteunen, zowel in onze fysieke omgeving als online.
 • Verdere versterking van deskundigheid, klantgerichtheid en ondernemende cultuur door permanente opleidingsprogramma’s voor medewerkers.
 • Continue bewaking van de typische Sligro Food Group Groen Bloed-cultuur in een steeds groter wordende organisatie.
 • Optimaal benutten van hét onderscheidende cultuurelement binnen ons bedrijf, onze medewerkers: deskundigheid, passie en de basis voor overtreffende klantgerichtheid.
 • Benutten van overnamemogelijkheden, mits deze aan onze criteria voldoen.

Financiële doelstellingen

 • Gemiddelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3% en het benutten van overnamekansen, als die zich voordoen.
 • De nettowinstontwikkeling dient tenminste gelijke tred te houden met de omzetontwikkeling.
 • Reguliere dividenduitkering van circa 60% van de winst over het boekjaar. Daarenboven een variabel dividend dat de financiële positie weerspiegelt.

Financieringsdoelstellingen

 • Voorzien in financiering door gebruik te maken van lange en korte termijn leen- en kredietfaciliteiten, waarbij een ruime marge ten aanzien van de daarbij gestelde financieringsconvenanten wordt aangehouden.
 • Alleen indien, als gevolg van (majeure) acquisities, de gewenste marge ten aanzien van de financieringsconvenanten onvoldoende is, kan ook door uitgifte van aandelen in financiering worden voorzien.
 • Beperken van het werkkapitaal tot maximaal 10 dagen van de omzet.