Aandelen

Aandeleninformatie

Sinds 20 oktober 1989 is Sligro Food Group genoteerd aan Euronext Amsterdam. Op deze pagina vindt u informatie over onder andere de notering, de security code en het dividend.

Aandeelgegevens

Een aandeel van Sligro Food Group heeft een nominale waarde van € 0,06. Ultimo 2017 bedraagt het aantal uitstaande aandelen 43.965.415. Zie ook het overzicht 'Wijzigingen in aandelenkapitaal' hieronder.

Notering

De aandelen van Sligro Food Group worden verhandeld op de Euronext Amsterdam N.V. Sligro Food Group is opgenomen in de AMX-Index.

Security code

De ISIN-code NL 0000817179.

Geografische spreiding

Particulier Instituten Totaal
in % 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Nederland 55 55 23 20 78 75
UK 4 5 4 5
USA 4 6 4 6
Overige landen 2 1 2 1
Totaal 55 55 33 32 88 87

Wijzigingen in aandelenkapitaal

Verloopoverzicht aandelen (x 1000 stuks) 2017 2016 2015 2014
Geplaatst primo 44.255 44.255 44.255 44.255
Ingekochte aandelen (cumulatief) ¹) (290) (375) (465) (570)
Uitstaand ultimo 43.965 43.880 43.790 43.685
Gemiddeld uitstaand 43.944 43.858 43.764 43.689

¹) Naar tijdsgelang verwerkt in het aantal gemiddeld geplaatste aandelen.

Splitsingen

De aandelen Sligro Food Group zijn gesplitst in 1995 (2 op 1), 1998 (2,5 op 1), 2003 (2 op 1), 2007 (2 op 1).

Dividendbeleid

Regulier en variabel dividend
Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten.
Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren.

Interimdividend en slotdividend
Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een interimdividend in de tweede helft van het jaar en een slotdividend na de Algemene Vergadering. Het interimdividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.