Aandelen

Dividendbeleid

Regulier en variabel dividend
Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren.

Interimdividend en slotdividend
Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een interimdividend in de tweede helft van het jaar en een slotdividend na de Algemene Vergadering. Het interimdividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.

In onderstaande tabel het historisch overzicht van de dividenduitkeringen en de omwisselverhoudingen van het aandeel Sligro Food Group.

Dividend en omwisselverhouding

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Dividend 7,57² 1,40 1,30 1,20 1,05 1,05 1,05
Waarvan variabel 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25
Omwisselverhouding

² Speciaal dividend

Jaar 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Dividend 1,05 0,70 1,00¹ 0,65 0,65 0,57
Waarvan variabel 0,20
Omwisselverhouding 1 op 26 1 op 38 1 op 47

¹Jubileumdividend 75 jaar

Jaar 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Dividend 0,50 0,50 0,45 0,37 0,26 0,20 0,20 0,16
Omwisselverhouding 1 op 38 1 op 40 1 op 28 1 op 24 1 op 35 1 op 31 1 op 39 1 op 50