Financiële informatie

Financiële kengetallen

In het onderstaande overzicht vindt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group te weten de balans, winst/verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het meerjarenoverzicht.

Download Financiële kengetallen Sligro Food Group t/m 2018
(48,2 kB)

Voor meer financiële kengetallen verwijzen wij u naar de Jaarrekening vanaf pagina 92 van het jaarverslag 2018.