Ambities en doelstellingen

De mens

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema’s: de mens, het milieu en ons assortiment. Hieronder beschrijven wij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, behorende tot het thema 'De mens'.

Het kernthema 'De mens' verdelen wij in drie groepen:

Onze medewerkers

Wij zijn ons er zeer van bewust dat de wijze waarop wij het werk organiseren is verankerd in onze ‘Groen Bloed’ cultuur. Onze cultuur is naar onze mening de meest stevige en duurzaam onderscheidende succesfactor van ons bedrijf.

Op deze website is een hoofdstuk gewijd aan Cultuur en medewerkers waarin wij onder andere ingaan op onze bedrijfscultuur en vitaliteit. Wij zijn van mening dat personeel- en klanttevredenheid in hoge mate samenhangen. Naar ons inziens is bedrijfscultuur een van de meest stevige en duurzame onderscheidende succesfactor voor een bedrijf.

Onze klanten

Overtreffende klanttevredenheid staat centraal in onze marktbenadering.

Klanttevredenheid is voor ons een manier om te meten of klanten erkennen dat wij op een goede manier met hen omgaan. Meten en evalueren van klanttevredenheid doen wij aan de hand van de zogeheten Net Promoter Score (NPS).

Klanttevredenheid Foodservice

De afgelopen jaren hebben we de klanttevredenheid in onze Sligro Zelfbedienings groothandels (ZB’s) en Sligro Bezorgservices (BS-en) gemeten. Wij scoren daar goed maar we zien de grote meerwaarde van het creëren van méér fans.

NPS-onderzoek
Uit het NPS (Net Promotor Score)-onderzoek van 2017 blijkt het volgende:

Sligro Zelfbediening: 33
Sligro Bezorgservice: 27

De NPS wordt berekend als verschil tussen het percentage promotors en criticasters. De NPS wordt niet uigedrukt als percentage maar als een absoluut getal tussen -100 en +100.

Meer informatie: Jaarverslag 2017, pagina 32.

Onze samenleving

Onze aanwezigheid in een lokale, regionale en nationale samenleving maakt dat wij automatisch deel uitmaken van die samenleving. Daarbij hebben wij niet alleen een functionele rol, bijvoorbeeld als werkgever, maar ook een verantwoording naar de leefomgeving van de mensen en de manier waarop activiteiten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven van mensen.

Sinds 2010 zijn wij lid van BSCI (Business Social Compliance Initiative), een business-gedreven platform dat leden en ketenpartners stimuleert om gezamenlijk tot verbeterde arbeidsomstandigheden te komen.

Daarnaast hebben we de kueze gemaakt om een aantal sociaal maatschappelijke, op de mens en zijn maatschappij gerichte activiteiten of goede doelen voor langere tijd te ondersteunen.

BSCI

Leden van BSCI zetten zich in om werkomstandigheden in hun wereldwijde supply chain te verbeteren. Iedere leverancier van Sligro Food Group, zowel food als non-food, commiteert zich aan de voorwaarden van BSCI.

De code of conduct van BSCI schrijft voor wat er van leveranciers wordt verwacht. De code staat voor een ontwikkelingsgerichte aanpak. Uitgebreide informatie leest u op de website van BSCI.

De gedragscode voor leveranciers is ook onderdeel van de ondernemeringscode van Sligro Food Group. Wij vragen alle leveranciers zich te commiteren aan de richtlijnen van BSCI.

Stimuleringsfonds en Sponsoring

Verschillende medewerkers van Sligro Food Group zijn in hun privéleven actief als vrijwilliger in projecten die sociaal-maatschappelijk van aard zijn.

Hiermee bedoelen wij niet het lid zijn van een organisatie, maar het zélf opzetten van een project of persoonlijk participeren in vrijwilligersprojecten. Dat kan zijn in de directe leefomgeving maar ook ver daarbuiten.

Stimuleringsfonds
Sligro Food Group waardeert de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van de medewerkers en wil hun initiatieven stimuleren en ondersteunen. Hiervoor is het Sligro Food Group Stimuleringsfonds opgezet. Een belangrijke voorwaarde is dat de door Sligro Food Group beschikbaar gestelde middelen volledig ten goede komen aan het project.

Sponsoring
Naast het Stimuleringsfonds hebben wij de keuze gemaakt om een aantal sociaal maatschappelijke activiteiten of goede doelen te ondersteunen. Meer hierover kun je lezen op de pagina Sponsoring op deze website.