Ambities en doelstellingen

Ons assortiment

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema’s: de mens, het milieu en ons assortiment. Hieronder beschrijven wij de ontwikkelingen behorende bij het thema ‘Het assortiment’.

De ontwikkelingen die wij zien binnen het kernthema 'Het assortiment' vinden plaats
op de volgende drie gebieden:

Duurzaam

We geloven in lekker, goed en eerlijk voedsel dat met respect voor natuur, dieren en mensen is gemaakt. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de klant te faciliteren bij het maken van een eigen bewuste keuze.

Daarom hebben wij het 'eerlijk & heerlijk' concept ontwikkeld. Eerlijk & heerlijk kan gezien worden als een paraplumerk waaronder alle duurzame geproduceerde producten in het assortiment van Sligro Food Group worden verkocht.

eerlijk & heerlijk is gebaseerd op vier hoofdpijlers:

1. Biologisch 2. Eerlijke Handel 3. Duurzaam 4. Streekproduct

Het is ons doel om een zo breed mogelijke keuze in verantwoorde producten aan te kunnen bieden. Er wordt voor eerlijk & heerlijk geen onderscheid gemaakt tussen A-merken en de Exclusieve Merken van Sligro Food Group.

Onafhankelijke keurmerken
De vier pijlers worden gevuld met producten voorzien van zorgvuldig geselecteerde keurmerken, welke borgen dat het product daadwerkelijk een duurzame bijdrage levert aan datgene waar de betreffende pijler voor staat. Kijk hier voor alle door eerlijk & heerlijk geaccepteerde keurmerken.

Het is ons doel om in 2030 met ons duurzame assortiment een omzetaandeel van ten minste 15% te realiseren.

Wij toetsen de voortgang aan de hand van het omzetaandeel van het eerlijk & heerlijk assortiment. In 2017 is de omzet van eerlijk & heerlijk toegenomen met € 28,9 miljoen naar € 258,3 miljoen. Deze omzet vertegenwoordigt een omzetaandeel van 8,7% (2016: 8,2%).

Gezondheid

Er bestaat geen eenduidige en allesomvattende definitie van ‘gezonde voeding’. Er zijn verschillende uitgangspunten welke elkaar aanvullen maar soms ook volledig tegenspreken.

Wij zien het niet als onze taak om een nieuwe interpretatie toe te voegen, maar wel om producteigenschappen inzichtelijk te maken, de klant te informeren en daadwerkelijk een keuze aan te bieden. Wij nemen de richtlijnen van de World Health Organization (WHO) als uitgangspunt.

WHO richtlijnen:
- Energie-inname versus energie-verbruik
- Verlaag vetinname
* Minder verzadigd vet, meer onverzadigd vet
* Minder transvet
- Verlaag inname vrije suikers
- Verlaag zoutinname

We zullen programma's en projecten definiëren die bijdragen aan het concreet nakomen van onze beloftes.

Voedselverspilling

Het terugdringen van voedselverspilling staat hoog op de maatschappelijke agenda. Ook wij vinden het belangrijk om hier aan bij te dragen.

Ondanks dat het aandeel van de totale voedselverspilling in de keten gering is, wordt er nog steeds voedsel weggegooid omdat het niet meer te verkopen is. Redenen zijn onder andere ‘breuk’ (kapotte verpakkingen), producten die niet meer voldoen aan onze kwaliteitseisen en producten waarvan de houdbaarheid (THT/TGT) verstreken is. Door slim in te kopen, goed te plannen en op tijd af te prijzen proberen wij het aantal niet-verkochte producten zo klein mogelijk te houden.