Ambities en doelstellingen

Het milieu

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema’s: de mens, het milieu en ons assortiment. Hieronder beschrijven we de ontwikkelingen behorende bij het thema ‘Het milieu’.

Binnen het kernthema ‘Het milieu’ hebben we twee speerpunten gedefinieerd:

Energie

Energie is binnen Sligro Food Group een belangrijk onderwerp. Enerzijds omdat het een grote jaarlijkse terugkerende kostenpost betreft en anderzijds omdat het verbruik ervan een grote impact op ons milieu heeft.

Aanpak

Bij nieuwbouwlocaties wordt gebruik gemaakt van de modernste energetische installatie oplossingen. Deze oplossingen worden daar waar mogelijk ook toegepast op de reeds bestaande locaties.

Enkele van deze energetische verbeteringen zijn het toepassen van LED-verlichting, CO2-koelinstallaties, optimaliseren regelinstallaties, effectief gebruik warmte vanuit koelinstallaties om gebouwen te verwarmen (Warmte Terug Winning), afdekken van koel- en vriesmeubelen, bewegingsmelders voor het aan/uitschakelen van verlichting en de inzet van warmtepompen.

Energieverbruik 2017 2016 2015 2014
Gas ( verbruik in m3 per € 100 omzet) 0,166 0,169 0,182 0,170
Elektriciteit (verbruik in kWh per € 100 omzet) 5,36 5,66 5,79 6,12

Duurzame bouw - BREEAM

We proberen zo veel mogelijk duurzaam te bouwen. Als gevolg van bouwkundige voorzieningen, materiaalkeuzes en energiebesparende maatregelen heeft Sligro BS Venray het BREEAM-certificaat 'GOOD' (2 sterren) en Sligro BS in Berkel en Rodenrijs het BREEAM-certificaat 'VERY GOOD' (3 sterren).

BREEAM
BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology’ en is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van het gebouw te bepalen. BREEAM toetst aan de hand van een standaard hoe duurzaam het gebouw is en certificeert vervolgens het gebouw met Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.


Certificaat

Het certificaat wordt behaald door een aantal duurzame maatregelen te verwerken in het bouwproces en/of in het gebouw. Een van de vele maatregelen die we toegepast hebben in het bouwproces van de Sligro BS in Berkel en Rodenrijs, met als doel beter te recyclen, is het scheiden van bouwafval in 6 groepen en de afvoer hiervan te registreren. Maatregelen die in het gebouw werden toegepast, met als doel om de EPG (Energie Prestatienorm Gebouwen) te verbeteren, is de toepassing van LED-lijnverlichting en de restwarmte uit de koelinstallatie te gebruiken om een aantal ruimten te verwarmen. Daarnaast is het gebouw gasloos, dit heeft een positief effect op de CO2 emissie. Lees meer in de casestudy 'Sligro Bezorgservice West'.

Download Casestudy Sligro Bezorgservice West
(90,9 kB)

Afval

Het is ons doel om in onze productie, logistieke en verkoopprocessen steeds minder afval te produceren.

Afvalscheiding en -recycling is beter voor het milieu: afval dat niet verbrand hoeft te worden, wordt steeds meer ingezet als grondstof (voor nieuwe producten) of groene energie. Dit komt ten goede aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Het tweede belang is de grondstoffenschaarste in de wereld. Door scheiding en recycling wordt afval omgezet naar waardevolle grondstoffen. Hieronder publiceren wij de CO2-reductie die we realiseren door ons afval gescheiden aan te bieden voor verwerking.

Jaar Aantal ton
2017 6.052
2016 5.786
2015 5.288
2014 5.214
2013 3.668
2012 3.700
2011 3.395
2010 3.133

CO2-reductie in de keten ten gevolge van afvalscheiding

De genoemde CO2-reductie is de reductie voor de gehele keten als gevolg van afvalscheiding. Deze CO2-besparing in de keten maakt geen onderdeel uit van onze 2020 doelstelling die onze ‘eigen’ CO2-uitstoot als gevolg van transport, gas en elektriciteitsverbruik betreft.