Cultuur en medewerkers

Interesse in een baan bij Sligro Food Group?

Bekijk onze vacatures op www.werkenbijsligrofoodgroup.nl

Groen Bloed

Sligro Food Group is van mening dat het belangrijkste onderscheidend vermogen van haar bedrijf in haar cultuur schuilt. De manier waarop je samenwerkt, de wijze waarop je met de klant omgaat en de wijze waarop je sturing geeft aan mensen en processen.

Door te focussen op de manier waarop we werken en op de manier waarop we succesvol willen zijn, kijken wij niet alleen naar resultaten op korte termijn maar zijn we gericht op duurzame en bestendige groei. Zowel in kwaliteit als in resultaat.

Cultuurkenmerken

In een groeiende organisatie is het zaak cultuurkenmerken goed te verwoorden, ze vervolgens goed uit te dragen en te hanteren bij selectie van nieuwe medewerkers en er top-down jezelf vooral ook naar te gedragen.

Groen Bloed

We hebben vijf begrippen - Gezond Eigenwijs - Trots vanuit Passie - Zorgvuldig met centen - Bewust Direct - Samen Sterk - gedefinieerd als ons Sligro Food Group DNA, ons Groen Bloed. Daaraan gekoppeld hoort een leiderschapsstijl en ook daarvan hebben we benoemd welke elementen daarbij horen.

Leiderschapsprogramma

Er zijn diverse programma's voor leidinggevenden. De 'Groen Bloed'- cultuurkenmerken maken altijd onderdeel uit van een dergelijk programma.

Op deze manier blijven de cultuurkenmerken in de gehele organisatie onder de aandacht. Dit draagt eraan bij dat medewerkers gestimuleerd worden de cultuurkenmerken daadwerkelijk in de praktijk uit te dragen.

Inspiratiebijeenkomst

Jaarlijks wordt er voor een selecte, maar brede groep van leidinggevenden, van allerlei niveaus een inspiratiebijeenkomst georganiseerd, waarin we bij een voor Sligro Food Group actueel thema op een inspirerende wijze met in- en externe sprekers stilstaan.

Wij realiseren ons heel goed dat cultuur niet iets vanzelfsprekends is, zeker niet als die zo uitgesproken is als bij ons. Tevreden medewerkers zijn ons inziens de basis voor tevreden klanten. Het kan dan ook geen toeval zijn dat het verschil in klanttevredenheid en financieel resultaat even pregnant is.

Vertaling in competenties

Onze cultuur of gedragskenmerken zijn vertaald in concrete competenties. We hebben gekozen voor een online competentiemodel en dit is helemaal gevuld.

Samen met een ruime vertegenwoordiging van de lijn hebben we een keuze gemaakt voor kerncompetenties die aansluiten bij de cultuurkenmerken van Sligro Food Group en een set van meer functiegerichte competenties. Deze competentieprofielen gebruiken we bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers of in opleidingsprogramma's, bijvoorbeeld voor leidinggevenden.