Cultuur en medewerkers

Gezondheid

Het is belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen en een veilige en gezonde werksituatie beleven. Dat betekent dat we duurzaam investeren in tastbare maatregelen en hulpmiddelen om de veiligheid te vergroten, en ook in training en bewustwording om veiligheid onder de aandacht van onze medewerkers te brengen en houden.

Er worden zowel in België als in Nederland branchebrede afspraken gemaakt en initiatieven ontwikkeld op het terrein van fysiek werk. Wij participeren daar actief in en vinden het een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid breed gedragen wordt door werknemers en werkgevers.

Ziekteverzuim is een graadmeter voor enerzijds gezondheid van medewerkers en een gezonde werksituatie en anderzijds is het een graadmeter voor betrokkenheid en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief gaan we in onze verantwoordelijkheid als werkgever verder dan wat strikt noodzakelijk is. Desondanks is er in Nederland sprake van een licht stijgend verzuimpercentage en dat vraagt om blijvende scherpe aandacht van lijnmanagement en goede support van P&O.