Cultuur en medewerkers

Personele kengetallen

Sligro Food Group is een relatief grote werkgever in Nederland en ook in België zien we ons medewerkersbestand gestaag groeien. In onderstaande analyses zien we verschillende doorsnijdingen van ons werknemersbestand naar land, contractsoort, leeftijd en geslacht.