Kernthema's en ambities

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema’s waarin onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment.
Per kernthema is onze ambitie geformuleerd.

Op de pagina 'Kernthema's en doelstellingen' en 'Kernthema's en resultaten' beschrijven we de doelstellingen en rapporteren we over de ontwikkelingen.

De mens

Wij willen onze medewerkers en hun gezinnen een uitdagende, inspirerende en veilige werkomgeving bieden. Wij willen een actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving waarin wij direct of indirect betrokken zijn. Met betrekking tot onze leveranciers hechten wij belang aan een duurzame relatie.

Het milieu

Wij willen een voortrekkersrol vervullen waarbij ons respect voor het milieu ons voortdurend dwingt om met lef en verstand innovatief te zijn, met maatschappelijk en economisch rendement in balans. Daarbij zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap.

Het assortiment

Het is onze verantwoording onze klant te ondersteunen en te motiveren bij het maken van zijn duurzame en gezonde keuzes. Met ons unieke eerlijk & heerlijk concept, gelanceerd in 2010, zetten we duurzaam assortimentsaanbod nadrukkelijk op de kaart.