Kernthema's en resultaten

Hieronder de samenvatting van onze resultaten, uitgedrukt in de belangrijkste indicatoren. In ons jaarverslag beschrijven wij uitgebreid welke factoren van invloed zijn geweest op deze ontwikkeling en in welke mate zij hebben bijgedragen aan het resultaat.

  Resultaten, op weg naar 2030

  De mens

  De mate van tevredenheid bij onze medewerkers, klanten en leveranciers is een belangrijke indicator. Wij gebruiken 'Stakeholderwatch' als onderzoeksmethode die ons als een continue ‘thermometer’ de tevredenheid rapporteert onder medewerkers, klanten en leveranciers. Voor inzicht in klanttevredenheid meten wij ook de NPS in onze zelfbedienings- en bezorggroothandels.

  Het milieu

  Onze scope betreft de uitstoot van CO2 als gevolg van verbruik van gas, elektriciteit en de gereden kilometers voor de goederenvervoersbewegingen van en naar alle groothandels, klanten, distributiecentra en onze productielocaties in Nederland en België. De CO2 uitstoot is gerelateerd aan de vaste conversie parameters uit 2010. Dit om onze jaarlijkse reductie van CO2 uitstoot ten opzichte van 2010 goed te kunnen monitoren. Onderstaande grafiek laat onze ontwikkeling sinds 2010 zien.

  Het assortiment

  Eerlijk & heerlijk is het duurzaam gecertificeerde assortiment van Sligro Food Group, bestaande uit de vier pijlers: biologisch, duurzaam, eerlijke handel en streek. Met dit assortiment helpen we klanten op een eenvoudige manier wegwijs te worden in de wereld van duurzame food en non-food producten en bij het maken van een verantwoorde keuze. De duurzame waarde van ieder artikel borgen we door te werken met 24 onafhankelijke keurmerken.
  Wij toetsen de voortgang aan de hand van het omzetaandeel van het eerlijk & heerlijk assortiment. In 2018 bedroeg het omzetaandeel van eerlijk & heerlijk binnen Foodservice Nederland 10%. In 2019 zal België worden toegevoegd