Sponsoring

Verwenzorg

Niet iedereen is in staat om zichzelf te verwennen. Grote groepen chronisch zieken, zoals zij die in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven, kunnen geen feestelijke initiatieven nemen. Zij zijn hierbij afhankelijk van anderen. Daarom is er Verwenzorg.

Verwenzorg

Verwenzorg is patiëntenzorg aan chronisch zieken, die niet alleen gericht is op adequate medische verzorging, maar ook op verbetering van de kwaliteit van hun leven, onder meer door het schenken van persoonlijke aandacht. Van Hoeckel - ons bedrijfsonderdeel dat zich richt op de institutionele markt - en haar medewerkers, willen dit gemis met Verwenzorg compenseren.

Vrijwillige personele steun

Verwenzorg is níet een sociaal imago kopen door het eenmalig schenken van een geldbedrag. Verwenzorg is een gebakje bij de koffie, samen een wandeling maken, een praatje, in een bubbelbad, een bosje bloemen op de afdeling. Voor Van Hoeckel betekent Verwenzorg vooral het leveren van vrijwillige personele steun en het uitdragen van de boodschap. Op deze manier is zij ook direct en persoonlijk betrokken bij het welzijn van de patiënten van haar klanten. Zodat het werk vérder gaat dan het uitsluitend leveren van goederen en diensten aan klanten.