Corporate governance

Grootaandeelhouders

Hieronder ziet u de meldingen substantiële deelnemingen in Sligro Food Group.

Overzicht Meldingen

Meldingen dienen te geschieden bij het over- of onderschrijden van bepaalde wettelijk vastgelegde percentages. Er kunnen dubbeltellingen ontstaan. Dit betekent dat deze meldingen niet altijd goed inzicht geven in het aantal vrij verhandelbare aandelen. Daarom zijn dubbeltellingen gecorrigeerd. Zie voor alle meldingen: www.afm.nl (registers).

Overzicht meldingen

Datum laatste melding Meldingsplichtige Totale deelneming (%)
06-07-2017 Teslin Participaties Coöperatief U.A. 5,44
01-11-2016 APG Asset Management N.V. 10,03
10-01-2016 B.V. Beleggingsfonds 'Hoogh Blarick' 5,43
03-07-2015 Boron Investment B.V. 5,03
26-05-2015 NN Group N.V. 5,70
06-04-2009 Stichting Administratiekantoor Arkelhave B.V. 5,06
01-11-2006 Stichting Administratiekantoor Slippens 33,95