Corporate governance

Raad van Commissarissen

De commissarissen van Sligro Food Group gelden als onafhankelijk volgens de best practice bepalingen van artikel III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group is samengesteld uit vijf personen.

Freek Rijna (1955)

 • Commissaris Sligro Food Group - voorzitter
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2016, herbenoemd in 2020
 • Niet herbenoembaar
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Holland Opera
 • Commissaris CRV Holding B.V.
 • Lid Raad van Beheer Royal Cosun

Hans Kamps (1959)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2015, herbenoemd in 2019
 • Niet herbenoembaar
 • Lid RvC Heisterkamp Transport

Marianne van Leeuwen (1961)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (v)
 • Benoemd in 2016, herbenoemd in 2020
 • Niet herbenoembaar
 • Lid RvC Sonepar Nederland
 • Voorzitter AVV Zeeburgia

Gert van de Weerdhof (1965)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2017
 • Herbenoembaar
 • Lid RvC Wereldhave N.V.
 • Voorzitter RvC Ctac NV
 • Lid RvC Accel Group
 • Bestuurslid Mercy Ship Holland B.V.
 • Lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds

Pieter Boone (1967)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2020
 • Herbenoembaar
 • Lid RvC Beter Bed Holding N.V.

Rooster van aftreden

Hieronder is per commissaris weergegeven wat het jaar van aftreden is en de mogelijkheid om opnieuw benoemd te worden als commissaris van Sligro Food Group.

Rooster van aftreden

2021 aftredend G. van de Weerdhof herbenoembaar
2023 aftredend J.H. Kamps niet herbenoembaar
2024 aftredend M.E.B. van Leeuwen niet herbenoembaar
2024 aftredend F. Rijna niet herbenoembaar
2024 aftredend P.C. Boone herbenoembaar

Commissies

Audit commissie
De Audit commissie bestaat uit de commissarissen de heer Kamps  (voorzitter) en mevrouw van Leeuwen.

Remuneratie- en Benoemingscommissie
De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de commissarissen de heer van de Weerdhof (voorzitter) en de heer Rijna.

Profielschets

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group heeft een profielschets vastgesteld inzake de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen alsmede de voor Sligro Food Group gewenste kennis en ervaring van individuele commissarissen.

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele strategische veranderingen bij Sligro Food Group en zo nodig worden aangepast. In onderstaande PDF is de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group weergegeven, vastgesteld op 4 december 2017 te Veghel.

Download Profielschets Raad van Commissarissen
(499,8 kB)