Corporate governance

Risicobeheersing

Beoordeling van de risico’s en de gevolgen daarvan voor onze ondernemingsstrategie staan continu op de agenda van het topmanagement van Sligro Food Group.

Dat is nog geen verzekering dat alles goed gaat, want de economische omstandigheden kunnen zo snel wisselen en de markten zijn zo volatiel dat het beoordelen van de mogelijke gevolgen een uitdaging blijft.

Conservatieve financiering

Eén van de zaken waar we ons altijd op voor hebben gestaan is een conservatieve financiering met voldoende weerstandsvermogen. Gebeurt het onvoorstelbare dan toch, dan zijn er normaliter op basis van een uitermate gezonde balans en bankarrangementen met commitment, voldoende middelen beschikbaar om dat onvoorstelbare aan te pakken.

Risicobeheersings- en controlesystemen

Meten is weten is. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij risicobeheersing. Daarom heeft Sligro Food Group een aantal risicobeheersings- en controlesystemen. Want verbetering van betrouwbare, maar vooral doelgerichte managementinformatie achten wij een continu proces.

Belangrijkste risico's

Een aantal risico’s beschouwen wij als het meest cruciaal in onze bedrijfsvoering. Op pagina 77 in het Jaarverslag 2017 kunt u meer lezen over de belangrijkste risico's.

Totaaloverzicht

Het risicobeheer is verwoord in het Jaarverslag 2017.