Organisatie

Kernploeg

De Kernploeg wordt gevormd door directie en sleutelfunctionarissen van Sligro Food Group en is een cultuurtyperend gremium binnen de Sligro Food Group organisatie.

Lid zijn van de Kernploeg is niet direct functiegerelateerd, maar gekoppeld aan kwaliteiten als:

- Voorbeeldrol
- Sligro Food Group-breed denkend
- Sligro Food Group-cultuur uitdragend
- Kartrekker, stabiel en uitstekend functionerend in de eigen functie
- 100% commitment

Kernploegleden worden door de hoofddirectie benoemd voor de periode van twee jaar en al dan niet herbenoemd.