Organisatie

Profielschets

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group heeft een profielschets vastgesteld inzake de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen alsmede de voor Sligro Food Group gewenste kennis en ervaring van individuele commissarissen.

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele strategische veranderingen bij Sligro Food Group en zo nodig worden aangepast. In onderstaande PDF is de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group weergegeven, vastgesteld op 4 december 2017 te Veghel.

Download Profielschets Raad van Commissarissen
(499,8 kB)