Strategie

Groeibeleid

Sligro Food Group beoogt een gemiddelde jaarlijkse autonome omzetgroei over de economische cyclus heen van circa 3%, waarbij een inflatieniveau van ongeveer 1,5% is verondersteld.

Daarenboven beogen en verwachten wij groei door acquisities, maar deze groei vindt naar zijn aard meer schoksgewijs plaats.

Acquisties en internationale expansie

De Nederlandse foodservicemarkt is nog zodanig gefragmenteerd dat het waarschijnlijk is dat acquisities de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Onze internationale expansie is volledig gericht op foodservice, bij voorkeur in relatief kleine Westerse economieën met een ontwikkelde foodservice markt. In België beogen wij in een combinatie van autonome groei en acquisities een leidende positie in de foodservicemarkt te verwerven. Wanneer wij daar een stevige organisatie en positie hebben opgebouwd, zullen wij de mogelijkheden in andere landen gaan onderzoeken.