Strategie

Ondernemingswaarden

Wij stellen ons ten doel een aantrekkelijke partner te zijn voor onze klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en maatschappij.

Wij willen op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen en leggen daarover ook verantwoording af.  

Aantrekkelijke partner

Wij stellen ons ten doel een aantrekkelijke partner te zijn voor onze klanten onder meer door het bieden van adequate dienstverlening tegen een concurrerend prijsniveau. Leveranciers wordt de mogelijkheid geboden om de afzet van producten te vergroten en nieuwe producten te introduceren.

Kwaliteitsstandaarden

De maatschappij profiteert door groeiende werkgelegenheid en een toename van de belastingafdrachten. Als leverancier van levensmiddelen zijn wij ons volledig bewust van het belang van voedselveiligheid. Het voldoen aan externe kwaliteitsstandaarden wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Cultuur

Meer en meer krijgen wij bevestigd hoe belangrijk cultuur is voor onze organisatie. Tegelijkertijd is cultuur een wat abstract begrip. Cultuur is vooral iets wat je ervaart en bent, maar het is voor ons niet iets waar je als bedrijf wetenschappelijk mee bezig bent en vooral niet iets wat je probeert te regelen. Wij kiezen graag onze eigen weg. Wij hebben onze cultuurkenmerken gedefinieerd en samengevat onder de titel Groen Bloed. Lees hierover meer bij MVO - Groen Bloed.