Visie op MVO

Visie op MVO

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfseconomisch rendement hand in hand.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Dat komt voort uit de roots van ons beursgenoteerd familiebedrijf. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je mensen en omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst. Het zit als het ware in ons ‘Groene Bloed’.

Tot de meerwaarde van Sligro Food Group rekenen we niet alleen puur financiële prestaties. Naast ons financieel resultaat spelen thema’s op het gebied van voeding (veiligheid, gezondheid, beschikbaarheid), energie, milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor ons een grote rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen past in onze integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. In dat perspectief zien wij de OESOrichtlijnen als een vanzelfsprekend referentiekader voor ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eén bedrijf, één beleid

Als centraal gestuurde organisatie hanteren wij één duurzaamheidsbeleid voor de Groep. Onze kernthema’s, ambities en doelstellingen gelden daarom voor al onze activiteiten, zowel in Nederland als in België. De weg ernaartoe en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven kan per land verschillen.

Stakeholderdialoog

Nu duurzaamheid steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt, zien wij in de stakeholderdialoog meer overleg en afstemming tussen marktpartijen, die op hun beurt gezamenlijk dieper in de keten gaan overleggen. Omdat steeds meer NGO’s de bereidheid hebben om duurzaamheid in breder perspectief te zien, praten wij gezamenlijk om de balans tussen economisch en maatschappelijk en milieu rendement te verbeteren. Dit werkt niet alleen effectief, gezamenlijk zetten we ook grotere stappen.

MVO-certificering

Vorig jaar gaven wij aan steeds meer bedenkingen te hebben bij de toegevoegde waarde van MVO certificeringen. Onze grotere foodserviceklanten zochten in het verleden houvast, als een soort garantie, bij een certificering of een kwaliteitsmodel. Dat was voor ons de reden om onze FIRA ‘bronsregistratie’ aan te houden. Inmiddels zien wij de ontwikkeling doorzetten waarbij wij sámen met ketenpartijen specifieke invulling geven aan onze gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is een goede ontwikkeling, want hiermee wordt duurzaamheid een onderdeel van de business. Daarom heeft een FIRA-registratie voor ons geen toegevoegde waarde meer en hebben wij deze niet verlengd.

Lidmaatschappen en bestuurlijke betrokkenheid

Naast lidmaatschappen van branchegerelateerde organisaties nemen wij als grote marktpartij in food ook onze verantwoording met bestuurlijke functies en tonen wij actieve betrokkenheid binnen deze organisaties. Een overzicht van onze lidmaatschappen sinds 2016 vindt u hieronder.

Download Lidmaatschappen en bestuurlijke betrokkenheid
(117,8 kB)