Kernthema's

Kernthema's

Het MVO-beleid van Sligro Food Group richt zich op drie kernthema's waarvan wij van mening zijn dat daar onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment'.

Per kernthema 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment' hebben we kwalititatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd.

Werkwijze en borging in de organisatie

Al een aantal jaren werken wij met een MVO-Stuurgroep. De samenstelling van deze Stuurgroep is afgestemd op de MVO-kernthema’s die wij voor Sligro Food Group geformuleerd hebben en de leden dragen binnen Sligro Food Group eindverantwoordelijkheid op deelgebieden.

De MVO-Stuurgroep als geheel maakt beleidsmatige keuzes en de individuele leden borgen binnen hun vakgebied de operationele uitvoering. De MVO Stuurgroep staat onder leiding van de directievoorzitter van Sligro Food Group.