Sponsoring

Sponsorbeleid

Sligro Food Group krijgt dagelijks vele verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken, bewuste keuzes.

En hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken niet honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal sociaal maatschappelijke op de mens gerichte activiteiten voor een langere periode te onder steunen. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten.

Wezenlijke bijdrage

Sponsoring is niet vrijblijvend, het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken we bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de begunstigde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid. Daardoor ontstaat een logische link tussen het gesponsorde en Sligro Food Group of een onderdeel daarvan en kan het relevante toegevoegde waarde leveren volgens het ‘voor wat hoort wat’ principe.

Relatie foodservice

Wij ondersteunen bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze activiteiten in foodservice.

Sligro Food Group ondersteunt géén:

  • Individuen
  • Feesten
  • Projecten met een religieus of politiek karakter
  • Studiereizen
  • Studentenverenigingen
  • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico's of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu
  • Projecten waarbij de donatie een sluitpost op de begroting vormt

Rampen

Bij rampen maken wij onderscheid tussen een door de natuur veroorzaakte ramp (aardbeving, tsunami) of een die door het toedoen van de mens zelf veroorzaakt is (oorlog, opstand, c.q. onverantwoordelijk gedrag). Dat betekent dat wij in het eerste geval zullen beoordelen wat daarin onze rol en verantwoording is en dat wij in het tweede geval niet zullen ondersteunen.

Bewuste keuzes

Voor wat betreft ondersteuning van goede doelen wordt ons beleid niet bepaald door de waan van de dag of omdat anderen iets ook doen. Enerzijds zoeken wij doelen die passen bij de activiteiten of werkwijze van Sligro Food Group, anderzijds ondersteunen wij een aantal kleinere initiatieven die plaats- of onderdeelgebonden zijn. Onze activiteiten zijn echter zó breed en de relaties die op hun beurt óók een goed doel willen ondersteunen zijn zo talrijk, dat het niet mogelijk is daar telkens bij aan te sluiten. Bovendien schuilt hierin het gevaar van willekeur.

Daarom hebben wij bewuste keuzes gemaakt en leveren wij een bijdrage aan het Liliane Fonds, Villa Pardoes, Verwenzorg, Voedselbank, DoSocial en JOGG. Lees hierover meer op de speciale pagina's.