Environment

We value the themes of climate change, water and marine resources, biodiversity and ecosystems, and resource use and circular economy. 

View the current figures


 

Climate change

In accordance with the EED energy audit requirement, we have an audit performed every four years. Our EED report was filed with the Netherlands Enterprise Agency in March 2021, after which the Agency classed the report as an energy audit report. The audit conclusion and recommendations were included in our conversion plans up to and including 2023. These should lead to lower energy consumption and thereby contribute to our carbon reduction target for 2030.

Carbon reduction
Our mission obliges us to continuously show both boldness and common sense in our innovation drive, while also always seeking to strike a balance between environmental and economic returns. For maximum transparency of our efforts, we calculate the carbon emissions from our operations. To be able to relate the resulting figure to the development of our company and to be able to extrapolate a realistic multi-year trend, we show our carbon emissions in relation to our revenue.

Environmentally sustainable activities under the EU Taxonomy
The EU Taxonomy Regulation entered into force in mid-2020. The Taxonomy Regulation aims to encourage and increase the understanding of ‘sustainable finance and investment’. The EU taxonomy contains environmentally sustainable (‘green’) activities on which annual reporting is mandatory.

Six environmental objectives under the EU taxonomy:

  1. Climate change mitigation
  2. Climate change adaptation
  3. Sustainable use and protection of water and marine resources
  4. Transition to a circular economy
  5. Pollution prevention and control
  6. Protection and restoration of biodiversity and ecosystems

The EU has adopted the first two delegated acts on climate change mitigation and adaptation. These delegated acts set out which economic activities are regarded as ‘eligible’. For an economic activity to be classed as ‘environmentally friendly’ under the EU taxonomy, it must first be determined whether it is ‘taxonomy-eligible’ and then whether it is ‘taxonomy-aligned’.

Water en mariene bronnen

Voor ons is het beheer van vissoorten een materieel onderwerp. Wij willen de negatieve impact op water en mariene ecosystemen beperken door in de sourcing van het visassortiment te kiezen voor een duurzaam alternatief. Hierbij gaan we uit van de kaders en relevante keurmerken onder eerlijk & heerlijk die betrekking hebben op onze mariene ecosystemen. Wij promoten het goede en helpen onze klanten bij het maken van hun duurzame keuze door te wijzen op verantwoorde alternatieven.

Biodiversiteit en ecosystemen

Biodiversiteit en ecosystemen is een breed materieel thema. Hierbinnen zijn dierenwelzijn, biodiversiteit en ontbossing voor ons materiële onderwerpen. Uitgangspunt van ons beleid bij alle onderwerpen is het promoten van het goede en onze klanten helpen bij het maken van hun duurzamere keuze door te wijzen op verantwoorde alternatieven. 

Materiaalgebruik & circulaire economie

Duurzaam verpakken
Een verpakking om een product heeft verschillende, belangrijke functies. Zo draagt het bij aan de veiligheid van voedsel, gaat het verspilling tegen en geeft het de gebruiker informatie over het product. Dat alles komt samen in een zo duurzaam mogelijke verpakking. Bij A-merk producten worden deze keuzes door de producenten gemaakt. Bij onze Exclusieve Merken (eigen merken, huismerken) maken we zelf per product de afweging tussen de voor- en nadelen van verpakken. 

Bij het verduurzamen van verpakkingen focussen we op het gebruik van monomateriaal om de recyclebaarheid te bevorderen en verplichten we leveranciers FSC/PEFC gecertificeerd karton te gebruiken. Dit soort eisen en andere richtlijnen zijn opgenomen in onze aangescherpte private label packaging instructie. 

Afval
Het afval van onze activiteiten in Nederland wordt gescheiden ingezameld, geregistreerd en verwerkt, met als doel om er zo veel mogelijk nieuwe grondstoffen uit te kunnen winnen.

Wij kijken ook verder dan ons eigen afval. Om onze horecaklanten te faciliteren in hun duurzame afvalverwerking hebben wij een partnership met Renewi. Hiermee ontzorgen we onze klant en bieden we hen een inkoopvoordeel en een duurzame afvalverwerking, want 90% van het afval dat door Renewi wordt opgehaald wordt hergebruikt. Deels voor nieuwe producten, deels om energie op te wekken. 

Voedselverspilling
Wij maken ons sterk in het tegengaan van voedselverspilling. Daarvoor wordt de inkoop en verkoop van producten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. In dat proces werken vele disciplines samen, zoals inkoop- en assortimentsmanagement, supplychain en IT. Data speelt daarin een cruciale rol, onder andere ten behoeve van betere prognoses en centraal replenishment. In de hele keten worden verbeteringen doorgevoerd en initiatieven genomen die leiden tot een lagere voedselverspilling. Ondanks deze inspanningen blijven er altijd producten over. Daarvoor hebben wij al vele jaren een samenwerking met de Voedselbanken Nederland die deze producten bij ons ophaalt. Pas als er geen bestemming of verwerking voor menselijke consumptie meer mogelijk is, komen producten in de afvalstroom terecht.