Kernthema's en resultaten

Hieronder de samenvatting van onze resultaten, uitgedrukt in de belangrijkste indicatoren. In ons jaarverslag beschrijven wij uitgebreid welke factoren van invloed zijn geweest op deze ontwikkeling en in welke mate zij hebben bijgedragen aan het resultaat.

Resultaten, op weg naar 2030

De mens

De mate van tevredenheid bij onze medewerkers, klanten en leveranciers is een belangrijke indicator voor onze prestaties. De tevredenheid meten wij in Nederland sinds 2019 met ‘StakeholderWatch’, een onderzoeksmethode waarbij klanten, medewerkers en leveranciers dagelijks bevraagd worden. Hierdoor werkt dit als een continue ‘thermometer’ die het mogelijk maakt om trends sneller te zien en dus ook sneller te reageren. Dit in tegenstelling tot veel andere metingen en onderzoeken die meer de score van een moment laten zien en minder de ontwikkeling. StakeholderWatch drukt de tevredenheid uit in een cijfer tussen 0 en 100.

2020

De tevredenheid onder klanten blijft met een score van 73 gelijk aan die in 2019. Wanneer we verder inzoomen zien we een licht dalende klanttevredenheid onder onze bezorgklanten als gevolg van de horeca-lockdown en het voor een groot deel stilvallen van bedrijfscatering. Onze ZB’s daarentegen wonnen in deze periode op het vlak van tevredenheid en aantrekkingskracht, mede door de kwaliteit van assortimenten en vakkundige medewerkers.
Onder medewerkers zien we een sterke verbetering van de tevredenheid. De score van 2019 (56) werd door ons als ‘te mager’ gekwalificeerd en was aanleiding om te investeren in diverse verbeterprogramma’s onder onze People Strategie, waaronder onze cultuur van beursgenoteerd familiebedrijf.
Onder leveranciers zien we in 2020 een grillig beeld. Na de score 67 eind 2019 verbeterde de tevredenheid eerst naar score 70, eind Q1. Hierna trad in Q2 een verzwakking op met weer een herstel in Q3. Per saldo is de tevredenheid onder leveranciers in Q4 (score 63) iets lager dan vorig jaar. Ook hier zie je de invloed van de horeca-lockdown en het deels stilvallen van bedrijfscatering. Hierdoor moesten gedurende het jaar met specifieke leveranciers de commerciële prognoses neerwaarts worden bijgesteld.

De mens

 

Het milieu

Onze scope betreft de uitstoot van CO2 als gevolg van verbruik van gas, elektriciteit en de gereden kilometers voor de goederenvervoersbewegingen van en naar alle groothandels, klanten, distributiecentra en onze productielocaties in Nederland en België. De CO2 uitstoot is gerelateerd aan de vaste conversie parameters uit 2010. Dit om onze jaarlijkse reductie van CO2 uitstoot ten opzichte van 2010 goed te kunnen monitoren. Onderstaande grafiek laat onze ontwikkeling sinds 2010 zien.

2020

In 2020 hebben wij voor het eerst sinds 2010 de trend van continu verbeteren doorbroken. Het verbruik van elektriciteit, gas en brandstof voor transport nam in absolute zin weliswaar af, maar doordat onze omzet daalde met 18,7%, is onze CO2 -uitstoot per euro omzet omhoog gegaan. Dit leidde tot een afname van de verbetering tot 22,7% (verlaging ten opzichte van 2010).

Het milieu

Het assortiment

Wij beschikken over een zeer breed assortiment van ruim 75.000 artikelen. Voor dit assortiment hebben we een duidelijke duurzaamheidsfocus: we stimuleren klanten tot het maken van een duurzame keuze. Sinds 2010 hebben we ons duurzame assortiment inzichtelijk gemaakt in het concept eerlijk & heerlijk. Hiermee helpen we klanten op een eenvoudige manier wegwijs te worden in de wereld van duurzame food en non-food producten en bij het maken van een verantwoorde keuze. De duurzame waarde van ieder artikel borgen we door te werken met onafhankelijke keurmerken. Wij toetsen de voortgang aan de hand van het omzetaandeel van het eerlijk & heerlijk assortiment.

2020

Overheidsmaatregelen als thuiswerken en het sluiten van de horeca hadden grote gevolgen voor het omzetaandeel eerlijk & heerlijk. Vooral het inkoopvolume van bedrijfscateraars nam in 2020 fors af en daarmee liep ook het omzetaandeel eerlijk & heerlijk terug.

Het assortiment

We use cookies

Cookies on this site are used for measuring and improving site usage. For more information please visit our Cookie policy.

Accept Cookie settings