Financiële kengetallen

In het onderstaande overzicht vindt u de financiële kengetallen van Sligro Food Group te weten de balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het meerjarenoverzicht.

ZB Veghel

Download hier: Financiële kengetallen Sligro Food Group t/m 2022

Voor meer financiële kengetallen verwijzen wij u naar de Jaarrekening vanaf pagina 105 van het jaarverslag 2022.