Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bekijk hier de actuele cijfers over mvo

Visie op MVO: hoe wij werken
De meerwaarde van Sligro Food Group uit zich niet alleen in financiële prestaties. Ook thema's op het gebied van milieu, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en goed bestuur spelen voor ons een grote rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren binnen alle ESG-thema's. In dat perspectief zien wij de OECD-richtlijnen voor IMVO als een vanzelfsprekend referentiekader voor ons beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons beursgenoteerd familiebedrijf is dat een vanzelfsprekendheid. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je mensen en omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst. 

Duurzaam ondernemen

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema's waarin de belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en meest vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment. 

Onze kernthema's en doelstellingen voor 2030 veranderen niet met de komst van CSRD. Omwille van de rapportage worden ze wel ondergebracht in de ESG-structuur (Enviroment, Social & Governance). 

Milieu

Wij hechten veel waarde aan de thema’s klimaatverandering, water en mariene bronnen, biodiversiteit en materiaalverbruik en circulaire economie. 

Mens & maatschappij

Hierin staan eigen werknemers, werknemers in de keten en consumenten en eindgebruikers centraal. 

Governance

Kom meer te weten over onze bedrijfsethiek, integriteit en datasecurity en -privacy.