Governance

Vertrouwen dient voortdurend te worden waargemaakt en onderhouden door het juiste gedrag. 

Codes en reglementen

Zakelijk gedrag

Het zakelijk gedrag van Sligro Food Group wordt primair bepaald door de cultuur binnen ons bedrijf. Omdat cultuur een tamelijk abstract begrip is, aan verandering onderhevig is en niet altijd door iedereen hetzelfde wordt geïnterpreteerd, hebben wij belangrijke elementen van onze bedrijfscultuur concreet benoemd, uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Leidend daarbij zijn onze purpose (of zoals wij het noemen: ‘ons kompas’) en onze kernwaarden.

In het verlengde daarvan zijn veel van onze cultuurelementen terug te vinden in onze gedragscode ‘Vertrouwen in Sligro Food Group’. We realiseren ons dat gedrag niet zozeer wordt bepaald door hoe de gedragsregels zijn opgeschreven, maar vooral door hoe de gedragsregels in de praktijk worden toegepast. Naast de inzet, betrokkenheid en intrinsieke motivatie van onze medewerkers is de juiste sturing door leidinggevenden daarbij van belang. Om onze medewerkers hierin te faciliteren vraagt dat juiste informatie, de juiste analyses, de juiste plannen, de juiste processen, de juiste acties en de juiste evaluaties. 

Gedragscode ‘Vertrouwen in Sligro Food Group’

Vertrouwen in Sligro Food Group is essentieel voor ons bedrijf om goed  en succesvol te kunnen functioneren. Naast het vertrouwen van onze medewerkers in Sligro Food Group en elkaar, gaat het evenzeer om het vertrouwen van klanten, leveranciers, aandeelhouders, financiële instellingen, overheid, media en maatschappelijke organisaties in Sligro Food Group.

Vertrouwen in Sligro Food Group is een belangrijke pijler onder de succesvolle geschiedenis van Sligro Food Group. Vertrouwen verdienen en behouden is echter niet vanzelfsprekend. Vertrouwen dient voortdurend te worden waargemaakt en onderhouden door het juiste gedrag. Dat is een permanente opdracht voor de Directie en alle medewerkers van Sligro Food Group. De Gedragscode ‘Vertrouwen in Sligro Food Group’ bevat veertien punten die zijn bedoeld als leidraad bij het verwezenlijken van deze opdracht. De Gedragscode is van toepassing op iedereen die, al  dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is voor Sligro Food Group.

De gedragscode sluit naadloos aan bij de purpose (ons kompas) en onze kernwaarden. In de gedragscode worden de kernwaarden geconcretiseerd in gedragsregels. De gedragscode heeft tot doel om te helpen bij het vinden van concrete antwoorden op concrete vragen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kernwaarde ‘Samen sterker’: ‘Welk gedrag mag ik van mijn collega’s verwachten?’ en ‘Welk gedrag mogen mijn collega’s van mij verwachten?’.  

Open hier onze gedragscode