Oproep, agenda, stemresultaten, notulen en andere bijbehorende documenten van de AvA van 24 maart 2021.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
In overeenstemming met de bepalingen van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ was de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. Dit betekent dat de Vergadering niet fysiek bijgewoond kon worden. Aandeelhouders konden via Teams deelnemen aan de vergadering. 
 

Data Aandeelhoudersvergadering 2021

Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) 24 maart 2021
   

 

Oproep en protocol

Download oproep
 

Stemvolmacht en steminstructie

Download stemvolmacht en steminstructie
 

Agenda en bijlagen

Agenda:

Download Agenda

Bijlagen:

Bijlage 1, toelichting op agendapunt 4.a

Download Bezoldigingsverslag en remuneratierapport 2020


Bijlage 7, toelichting op de agendapunten 7.a en 7.b

Download hier Voorstel statutenwijziging (de wijzigingen)

Download hier Voorstel statutenwijziging (doorlopende tekst)

 

Presentatie

Download hier de presentatie van de AvA van 24 maart 2021  
 

Stemresultaten

Download hier de stemresultaten van de AvA van 24 maart 2021 
 

Notulen en vragen en antwoorden

Download hier de notulen van de AvA van 24 maart 2021  

Download hier de ten behoeve van de AvA van 24 maart 2021 gestelde vragen en antwoorden