Kernthema's, doelstellingen en SDG's

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema’s waarin onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment.
Per kernthema’s zijn onze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Per kernthema 'De mens', 'Het milieu' en 'Het assortiment' hebben we kwalititatieve en kwantitatieve ambities geformuleerd.

kernthemas fotos

Onder deze drie kernthema's zijn concrete actie's geformuleerd die aansluiten op de door ons gekozen SDG's.

  1. Gezondheid
  2. Voedselverspilling
  3. Verduurzaamd assortiment
  4. Efficiëntere ketens
  5. Energie

Sustainable Development Goals (SDG's)

In 2016 tekenden de Verenigde Naties voor een pakket van zeventien doelstellingen ten behoeve van duurzame ontwikkeling tot 2030. Onderstaande zeven SDG's sluiten het meest aan op ons duurzaamheidsbeleid. Deze SDG’s zijn gekoppeld aan de concrete actiepunten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen voor 2030. Hiermee zijn de SDG’s geborgd in onze duurzaamheidsaanpak.

goals 2 foto

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeter de voeding en promoot duurzame landbouw.
SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
SDG 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.
SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.