Aanvulling / update voor aandeelhouders t.b.v. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Verduidelijking paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in de controleverklaring van Deloitte.

Als gevolg van ingekomen vragen voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verwijzen wij naar bijgaande brief. 

Klik hier voor de volledige brief