Voordracht benoeming van de heer Dirk Anbeek tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group is voornemens om tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA), te houden op 29 juni 2023, de heer Dirk J. Anbeek voor te dragen voor benoeming tot commissaris.  

Deze voordracht wordt gedaan met het oog op het aftreden van de heer Freek Rijna tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 maart 2024, conform het rooster van aftreden. Het is de intentie van de Raad dat de heer Anbeek op dat moment het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de heer Rijna zal overnemen. In de periode tot 27 maart 2024 zal de heer Anbeek als lid onderdeel uitmaken van de Raad van Commissarissen.

Klik hier voor meer informatie