Resultaten over eerste halfjaar sterk beïnvloed door COVID-19

23 juli 2020 - De omzet voor de Groep over het eerste halfjaar 2020 bedroeg € 943 miljoen, een door COVID-19 gedreven afname van 16,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dientengevolge nam de Ebitda met € 29 miljoen af tot € 27 miljoen. Ons geloof in een succesvolle toekomst in België is onverminderd sterk, maar door de impact van COVID-19 zal het herstel naar een winstgevende operatie in België langer duren dan eerder verwacht. Derhalve hebben wij een non-cash bijzondere waardevermindering verantwoord (met name goodwill) van € 60 miljoen. Exclusief deze bijzondere waardevermindering nam de nettowinst van de Groep af tot een verlies van € 16 miljoen.

Koen Slippens, CEO: "De COVID-19-uitbraak en de maatregelen die de overheid nam in reactie daarop, hebben grote impact gehad op onze afzetmarkten. De omzet exclusief rookwaren en De Kweker viel vanaf medio maart voor de Groep met bijna 55% terug ten opzichte van vorig jaar. Dat herstelde in het tweede kwartaal langzaam, met de stapsgewijze versoepeling van de overheidsmaatregelen, tot een afname van circa 35% tegen eind juni. De Kweker voegde nog € 42 miljoen (niet autonome) omzet toe en de rookwarenomzet liet de afgelopen maanden een opmerkelijke groei zien.
Door met succes snel in te grijpen in onze kostenbasis, scherp te kiezen in onze investeringen, gebruik te maken van overheidsfaciliteiten en strak te sturen op werkkapitaal, hebben we onze cashflow beschermd. Ook na de sterke omzetdaling konden we nog altijd een positieve Ebitda (ook indien gecorrigeerd voor leases) realiseren, echter onze nettowinst werd hard geraakt.”

Download persbericht (242 KB)

Wilt u persberichten van Sligro Food Group voortaan per e-mail ontvangen?
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl