Sligro behaalt ISO 14001:2015 certificering

3 mei 2024 - Sligro Food Group Nederland heeft het ISO 14001:2015 certificaat verkregen voor ontvangst, opslag en transport van food en non-food producten. Op het gebied van milieumanagementsystemen is ISO 14001:2015 de internationale norm.

De norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties op milieugebied, zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel is om voortdurend verbeteringen te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten van de organisatie, de energie-efficiëntie met het oog op de reductie van CO2-emissie en de maatregelen die de organisatie neemt om deze te beheersen of te reduceren.
Grotere bedrijven en met name overheden stellen deze certificering vaak als eis bij aanbestedingen.

ISO 14001