Sligro Food Group heeft zich formeel aangemeld als geïnteresseerde partij voor Metro-activiteiten in België

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft op dinsdag 14 september het verzoek tot bescherming tegen schuldeisers en een gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV/SA ingewilligd en gerechtsmandatarissen aangesteld om dit proces te begeleiden. In Makro Cash & Carry Belgium NV/SA zijn zowel de Makro als Metro cash & carry activiteiten in België ondergebracht. Overigens is het opmerkelijk dat de op het oog sterk verweven entiteit Metro Delivery Service NV/SA geen deel uitmaakt van deze procedure.

Het was reeds eerder bekend dat Sligro Food Group mogelijkheden ziet waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons daarom bij de gerechtsmandatarissen formeel aangemeld als geïnteresseerde partij.

De gerechtsmandatarissen zijn een proces gestart om te komen tot verkoop van het geheel van deze activiteiten of onderdelen daarvan aan geïnteresseerde partijen. Dat proces zal de komende maanden worden doorlopen en in die periode onderzoeken wij of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden wij Metro-activiteiten kunnen combineren met die van Sligro Food Group en daarmee een toekomst kunnen bieden aan een groot deel van de Metro werknemers.

Het is op dit moment nog niet mogelijk concrete uitspraken te doen over de mogelijke uitkomsten van dit traject.

Veghel, 10 oktober 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl