Ondernemingsraad

Sligro Food Group heeft in Nederland één Ondernemingsraad voor alle activiteiten.

Eén Ondernemingsraad

Het is de nadrukkelijke wens van zowel het bedrijf als de Ondernemingsraad om in Nederland met één Ondernemingsraad te werken. Daarmee volgt de OR de organisatiestructuur van de Groep. In de OR zijn alle geledingen van het bedrijf vertegenwoordigd maar de OR verdeelt haar taken naar onderwerpen.

Verhoging kwaliteit onderneming

Wettelijk zijn we verplicht om een OR te hebben, maar die 'plicht' ervaren wij als een zegen. Inbreng van medewerkers, geïnstitutionaliseerd via een OR en elke dag weer via werkoverleg of anderzins, verhoogt de kwaliteit van de onderneming: 'Samen sterk' heet dat in onze cultuur.

Samenstelling

Wij vinden dat onze OR qua samenstelling een goede weerspiegeling moet zijn van zowel de medewerkers als van de activiteiten binnen de Groep. Dat bereiken wij door bij verkiezingen te werken met een kiesgroepindeling. Hierbij houden wij rekening met geografische spreiding en de aard van de werkzaamheden in onze bedrijven.

 

Contact opnemen met de Ondernemingsraad kan via het e-mailadres or@sligro.nl

In februari 2023 is een nieuwe Ondernemingsraad gekozen voor een termijn van drie jaar. De leden kiezen uit hun midden het bestuur.

Bestuur OR

Erik Noels Voorzitter
Hugo de Leeuw Vice-voorzitter
John Pennings Secretaris
Nicole Megens Vice-secretaris

 

Leden OR, termijn maart 2023 - maart 2026

 

Mattie Hommel Bezorgservice groothandels
Johan van der Meer Bezorgservice groothandels
Frank van den Bergh Bezorgservice groothandels
Jochen Reinders Bezorgservice groothandels
Connie van der Veen Bezorgservice groothandels
Twan van de Meerakker Centraal distributiecentrum
John Pennings Centraal distributiecentrum
Erik Noels Servicekantoor
Nicole Megens Servicekantoor
Danny van der Does Servicekantoor
Kayleigh Dieleman  Servicekantoor
Bert Wauters Productiebedrijven
Michiel van Doorn Zelfbedieningsgroothandels
Ron Heijberg Zelfbedieningsgroothandels
Albert Bijlsma Zelfbedieningsgroothandels
Hugo de Leeuw Zelfbedieningsgroothandels
Twan Laanen-Hendrickx Zelfbedieningsgroothandels
Roger Driessen Zelfbedieningsgroothandels
Diego Hoogendoorn Zelfbedieningsgroothandels
Jochem van Kraaij Zelfbedieningsgroothandels
Stefan van der Veen Zelfbedieningsgroothandels