Doelstellingen

Het maximaal benutten van interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten zijn belangrijke doelstellingen van Sligro Food Group.

Hieronder worden de algemene doelstellingen, strategische doelstellingen, financiële doelstellingen en financieringsdoelstellingen weergegeven.

Algemene doelstellingen

 • Autonome omzetgroei van gemiddeld 3% per jaar voor de Groep, te verhogen met omzetgroei door acquisities, mits deze aan onze criteria voldoen.
 • Met Foodservice in Nederland groeien naar een marktaandeel van 30%.
 • Met Foodservice in België groeien naar een top 3 positie.
 • Rendement verbetert door omzetgroei, margemanagement en kostenbeheersing.
 • Klanten en leveranciers zien en ervaren Sligro Food Group als marktleider in Good Food.
 • Organisatie, processen, systemen zijn voorbereid op verdere internationale expansie.

Strategische doelstellingen

 • Verbetering van de operationele prestaties door samen met externe partners doorbraakinnovaties te realiseren in onze processen en systemen.
 • Mensen doen graag zaken met Sligro Food Group door onze continue resultaatgerichte, fatsoenlijke, ondernemende en klantgerichte Groen Bloed-cultuur in een steeds groter wordende organisatie.
 • Het continu verbeteren van onze bestaande formules, concepten en distributiekanalen onder andere door voortdurend vernieuwende Good Food-concepten voor onze klanten te lanceren.
 • Klanten binden we aan ons door hen in hun dagelijkse commerciële en operationele strijd te ondersteunen met bestaande en nieuwe kwalitatief hoogstaande diensten (uit eigen huis of door het faciliteren van diensten van derden).
 • Nieuwe klanten trekken door actieve en gerichte marktbewerking en verlaging van drempels om klant te worden.
 • Een onderscheidende positionering richting onze klanten door professionaliteit en schaalgrootte te combineren met de persoonlijkheid van een lokale partner in business: “Groot geworden door klein te blijven.”
 • Projecten en programma’s kennen een effectieve en efficiënte executie door inrichting van een heldere organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur en een resultaatgericht aansturingsmodel.
 • Sligro Food Group is klaar voor toekomstige internationale expansie door het hierop gericht aanpassen van de processen, systemen en de organisatiestructuur.
 • Interne synergiemogelijkheden worden benut door intensieve kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten
 • Onnodige complexiteit wordt vermeden door te concentreren op grootschalige activiteiten.
 • Met behoud van een eigen gezicht voor de commerciële formules aan de voorkant realiseren we optimale synergie aan de achterkant door gelijke niet onderscheidende processen en systemen te bundelen.

Financiële doelstellingen

 • Autonome omzetgroei van gemiddeld 3% per jaar voor de Groep, te verhogen met omzetgroei door acquisities, mits deze aan onze criteria voldoen
 • Rendement verbetert door omzetgroei, margemanagement en kostenbeheersing.
 • Reguliere dividenduitkering van circa 60% van de winst over het boekjaar vermeerderd met een variabel dividend dat de financiële positie weerspiegelt.

Financieringsdoelstellingen

 • Voorzien in financiering door gebruik te maken van lange en korte termijn leen- en kredietfaciliteiten, waarbij een ruime marge ten aanzien van de daarbij gestelde financieringsconvenanten wordt aangehouden
 • Alleen indien, als gevolg van (majeure) acquisities, de gewenste marge ten aanzien van de financieringsconvenanten onvoldoende is, kan ook door uitgifte van aandelen in financiering worden voorzien.
 • Beperken van het werkkapitaal tot maximaal 10 dagen van de omzet.