Aandeelhoudersvergadering 2023

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd gehouden op woensdag 22 maart 2023, 10.30 uur, ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 in Veghel. 

AANVULLING  / UPDATE 2 maart 2023: Verduidelijking doel en inhoud paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in de door Deloitte Accountants B.V. afgegeven controleverklaring behorend bij het jaarverslag over het boekjaar 2022 als gevolg van ingekomen vragen voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Klik hier voor de volledige brief

Sligro Food Group
Corridor 11
5466 RB  Veghel

Data

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 22 maart 2023
Ex-dividend notering slotdividend 2022 24 maart 2023
Record datum 27 maart 2023
Betaalbaarstelling slotdividend 2022 3 april 2023

Oproep

Open hier de oproep voor de jaarlijkse AvA op 22 maart 2023.
 

Stemvolmacht en steminstructie

Open hier de stemvolmacht en steminstructie voor de AvA op 22 maart 2023.
 

Agenda en bijlagen

Agenda:
Open hier de agenda voor de AvA op 22 maart 2023.

Bijlagen:

Presentatie AvA

Open hier de presentatie van de AvA van 22 maart 2023.  
 

Stemresultaten

Open hier stemresultaten van de AvA van 22 maart 2023.  


Notulen

De notulen van de AvA van 22 maart 2023 zullen hier worden gepubliceerd.