Gezondheid en veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen en een veilige en gezonde werksituatie ervaren. Dat betekent dat we duurzaam investeren in tastbare maatregelen en hulpmiddelen om de veiligheid voor onze medewerkers te vergroten. In training en communicatie creëren we bewustwording om veiligheid continu onder de aandacht van onze medewerkers te brengen en te houden.

 

Er worden zowel in België als in Nederland branchebrede afspraken gemaakt en initiatieven ontwikkeld op het terrein van fysiek werk. Wij participeren daar actief in en vinden het een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid breed gedragen wordt door werknemers en werkgevers.

Ziekteverzuim is een graadmeter voor enerzijds gezondheid van medewerkers en een gezonde werksituatie en anderzijds is het een graadmeter voor betrokkenheid en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief gaan we in onze verantwoordelijkheid als werkgever verder dan wat strikt noodzakelijk is. 

Ziekteverzuim 2020

Het verzuim nam in Nederland ten opzichte van vorig jaar toe. Dat is grotendeels toe te schrijven aan COVID-19, maar we zien al enkele jaren een opwaartse trend die niet past bij wat wij nastreven. De komende jaren zullen wij onze inspanningen om het verzuim terug te dringen dan ook intensiveren. In België zien we wederom een daling in het verzuim. Ook daar blijven we ons inzetten om die trend vast te houden.

Ziekteverzuim

 

COVID-19

Veilig werken werd in 2020 nog eens extra van belang toen COVID-19 haar intrede deed in Nederland en België. In een fase van grote onzekerheid over de gevolgen voor de gezondheid, moesten we maatregelen nemen om zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze collega’s te beschermen. Alles overziend zijn we daarin geslaagd. We zijn goed in gesprek gebleven met elkaar en hebben door het nemen van extra maatregelen de zorgen die leefden weggenomen. Onder meer mondkapjes, kuchschermen, reinigen van winkelkarren, wegbewijzering, afstandsmaatregelen, communicatie in de locaties en beveiligers aan de deur hebben geholpen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten te beschermen. In de logistieke operatie, productie- en kantooromgeving meten we de lichaamstemperatuur aan de poort voor een veilig gevoel op de werkvloer. We laten commercieel op COVID-19 testen om doorlooptijden voor medewerkers in te korten en rollen op brede schaal middelen voor thuiswerken uit.

Wij maken gebruik van cookies

Om het gebruik van deze website voor jou te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Akkoord Cookie instellingen