Gezondheid en veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen en een veilige en gezonde werksituatie ervaren. Dat betekent dat we duurzaam investeren in tastbare maatregelen en hulpmiddelen om de veiligheid voor onze medewerkers te vergroten. In training en communicatie creëren we bewustwording om veiligheid continu onder de aandacht van onze medewerkers te brengen en te houden.

 

Er worden zowel in België als in Nederland branchebrede afspraken gemaakt en initiatieven ontwikkeld op het terrein van fysiek werk. Wij participeren daar actief in en vinden het een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid breed gedragen wordt door werknemers en werkgevers.

Ziekteverzuim is een graadmeter voor enerzijds gezondheid van medewerkers en een gezonde werksituatie en anderzijds is het een graadmeter voor betrokkenheid en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief gaan we in onze verantwoordelijkheid als werkgever verder dan wat strikt noodzakelijk is. 

Ziekteverzuim 2021

Het verzuim nam in Nederland ten opzichte van vorig jaar wat af, ondanks de impact van COVID-19. Dat is een goede beweging, maar het niveau waarop we ons nu bevinden is niet tevredenstellend. Het plan, inclusief concrete doelstellingen per jaar om het verzuim weer structureel te verlagen, is gereed en moet de komende jaren voor een verdere daling zorgen.

In België nam het verzuimpercentage toe. Hierbij speelde COVID-19 een belangrijke rol, maar we zien ook hier ruimte voor verdere verbetering door de aanpak van verzuim aan te scherpen en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Ziekteverzuim

 

COVID-19

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen en een veilige en gezonde werksituatie ervaren. Dat betekent dat we duurzaam investeren in maatregelen en hulpmiddelen om de veiligheid voor onze medewerkers te vergroten. In training en communicatie creëren we bewustwording om veiligheid continu onder de aandacht van onze  medewerkers te brengen en te houden. 

Met COVID-19 kennen we een nieuwe dimensie in veilig werken. Door de overheidsmaatregelen te volgen, thuis te werken waar mogelijk en (preventief) te testen als fysiek samenkomen noodzakelijk is, bieden we ook oplossingen voor deze situatie. Veel van onze collega's zijn echter door de aard van het werk gebonden aan hun werkplek in de distributielocaties, vestigingen of productielocaties. Met elkaar maken we afspraken om dat op een verantwoorde wijze te kunnen voortzetten.