Oproep, agenda, stemresultaten, notulen en andere bijbehorende documenten van de AvA van 23 maart 2022.

De vergadering werd gehouden ten kantore van de Vennootschap en kon ook via Teams gevolgd worden. 
 

Data Aandeelhoudersvergadering 2022

Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) 23 maart 2022
   

 

Oproep en protocol

Download oproep
 

Stemvolmacht en steminstructie

Download stemvolmacht en steminstructie
 

Agenda en bijlagen

Agenda:

Download Agenda

Bijlage:

Bijlage 1, Bezoldigingsverslag en remuneratierapport 2021

Download Bezoldigingsverslag en remuneratierapport 2021

 

Presentatie

Download hier de presentatie van de AvA van 23 maart 2022  
 

Stemresultaten

Download hier de stemresultaten van de AvA van 23 maart 2022 
 

Notulen

Download hier de notulen van de AvA van 23 maart 2022